021 252 32 21 office@sag.ro Luni – Vineri, 08.00 – 16.00 Cerere oferta

Sancțiuni contravenționale impotriva societatilor care presteaza servicii fără a avea licenţă de funcţionare

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În anul 2016, Poliția Română, prin Direcția de Ordine Publică, a continuat acțiunile pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului agenţilor economici şi pentru verificarea legalităţii funcţionării prestatorilor de servicii de securitate.
Pentru neregulile constatate, au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni contravenționale, fiind depistate 104 entităţi care prestau servicii fără a avea licenţă de funcţionare.
Sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, polițiștii au acționat, în 2016, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului agenţilor economici şi pentru verificarea legalității funcţionării prestatorilor de servicii de securitate.
De asemenea, activităţile poliţiştilor au avut ca obiectiv atât informarea factorilor responsabili din cadrul societăţilor comerciale cu privire la necesitatea adoptării cerinţelor minimale de securitate, cât şi identificarea obiectivelor ce operează cu valori şi prezintă vulnerabilităţi generatoare de riscuri la securitatea fizică.
Astfel, în urma verificărilor efectuate pe linia sistemelor de securitate private, au fost depistate 104 entităţi care prestau servicii fără a deţine licenţă de funcţionare, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
De asemenea, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 17.449 de sancţiuni contravenţionale.
Pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate, poliţiştii au dispus măsuri cu termene de remediere a deficienţelor constatate.
Ca urmare a activităților desfășurate de polițiști, în anul 2016, s-a înregistrat o scădere a ilegalităților îndreptate împotriva persoanelor.
Astfel, s-a înregistrat o scădere semnificativă a infracțiunilor contra patrimoniului, fiind cu 46% mai puține furturi din bancomate și cu 24% mai puține furturi din societăţi comerciale, comise prin efracţie.
În 2016, au fost soluţionate 494 de cereri privind licenţierea societăţilor specializate, astfel încât în urma activitităților desfășurate, la finalul anului, 1.315 de prestatori de pază şi protecţie şi 2.232 de prestatori din domeniul sistemelor tehnice aveau licenţe valabile.
De asemenea, au fost soluționate 606 cereri de reînnoire a licenţelor de funcţionare și au fost aprobate 16 regulamente de organizare şi funcţionare aparţinând societăţilor specializate de pază.
În cursul anului 2016, au fost operate în Registrul Naţional al Societăţilor Licenţiate 110 preschimbări și modificări survenite în structura organizatorică a societăţilor de profil și au fost soluționate 332 de solicitări de înscriere în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică.
În urma verificărilor efectuate, au fost anulate licenţele de funcţionare pentru 9 societăţi specializate în pază și au fost efectuate demersuri pentru retragerea, respectiv radierea a 211 licenţe de funcţionare pentru neobţinerea reînnoirii licenţelor de funcţionare sau expirarea perioadei de valabilitate.
Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punându-se accent pe legalitatea funcţionării societăţilor specializate de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.

Sursa: IGPR

Contact

Adresa: str. Mecet nr. 41, Sector 2, 024086 Bucuresti

Telefon: 021 252 32 21

Fax: 021 252 19 17

Email: office@sag.ro

Program de lucru: Luni – Vineri, 08.00 – 16.00

Facebook

Newsletter

© 2017 SAG Services Provider